Update Covid-19 nr. 4

Beste ouder(s),

Naar aanleiding van de exit-strategie is hier nog extra informatie. Het is een hele hap, maar gelieve deze grondig door te lezen.

Vanaf 4 mei gaan heel wat bedrijven opnieuw open. Op 11 mei volgen de winkels en op 18 mei gaan de scholen ook geleidelijk weer open.

Ouders die vanaf 4 mei opnieuw buitenshuis aan het werk gaan, kunnen terug een beroep doen op de kinderopvang. Dit betekent dat er opnieuw meer kinderen naar de opvang zullen komen.

We zetten graag op een rij welke kinderen vanaf 4 mei welkom zijn in de kinderopvang, volgens de richtlijnen van Kind en Gezin. Dat zijn:

 • Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.

 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hier onder.

 • Kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is.

Kinderen van ouders die beiden van thuis uit werken zullen pas vanaf 18 mei terug naar de opvang kunnen. Deze maatregel is nodig om:

 • De druk op de kinderopvang werkbaar te houden.

 • De terugkeer voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Jonge kinderen moeten terug wennen aan de opvang en kunnen misschien moeite ondervinden bij de herstart.

 • De kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de contactbubbels.

Zolang de coronamaatregelen gelden moeten ouders die hun kinderen verplicht of vrijwillig thuishouden, niet betalen voor de afwezigheidsdagen. Ouders verliezen ook geen respijtdagen. De opvang wordt hiervoor vergoed door de overheid. Dit is al zeker het geval tot het einde van fase 2 van de exit-strategie (vermoedelijk 8 juni).

Omdat er vanaf 4 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden. Bijkomend vragen we aan ouders om:

 • Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten. Op deze link kan u leren zelf gemakkelijk een mondmasker te maken: https://radio2.be/corona/zo-maak-je-een-mondmasker-zonder-te-naaien?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1a6wsynMinT3ChUDMfFaLtM3SR8zxLoBRpZ1nFYKoJRpbJOzsdRP7XhBE#Echobox=1588080098. Op p. 3 van de bijlage “Mondmasker handleiding” vindt u bovendien hoe u een mondmasker dient om te doen (en voor de durvers: hoe u een professionelere versie kan maken).

 • Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang. Op de Facebook vindt u een plannetje van hoe het breng- en haalmoment georganiseerd wordt en waar u moet aanschuiven.

 • De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden.

 • Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en haalmomenten.

 • Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang. Wij vragen u ook beschikbaar te blijven indien uw kindje ziek wordt tijdens de opvangdag. Vanaf dat uw kindje 38° koorts heeft, zullen wij u vragen uw kind onmiddellijk te komen halen.

Aanvullend op deze aanbevelingen van Kind en Gezin willen wij nog vragen om uw handen elke keer bij het binnenkomen te ontsmetten.

Voor sommige kinderen is het een hele tijd geleden dat ze nog naar de opvang zijn gekomen. Het is opnieuw een grote stap voor hen om te zetten. Daarom bieden wij u graag de mogelijkheid de opvang geleidelijk aan terug op te starten (bv. eerst enkele halve dagen). U dient niet de betalen voor de (halve) dagen dat uw kind niet naar de opvang komt. Ook willen wij u graag nogmaals vragen gebruik te maken van het invulformulier indien uw kindje een lange tijd niet is geweest. U vindt dit nogmaals in bijlage en mag dit op de eerste opvangdag van uw kindje meebrengen.

Indien u, naar aanleiding van de voorgaande informatie betreffende de toegelaten kinderen en het wennen, uw opvangplan zoals eerder doorgegeven graag nog zou veranderen (meer of minder dagen), dient u dit te mailen naar info@boelieboe.be voor maandag 04/05 9u. Wij zullen dan bekijken of we dit nog kunnen aanpassen vanaf dinsdag 05/05 en zullen u hierover contacteren. De opgestelde planning voor maandag 04/05 kan niet meer gewijzigd worden.

Samen kunnen we de opvang soepel en veilig verder opstarten. Alvast bedankt om hieraan mee te werken!

Vriendelijke groetjes

Boelieboe

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Volg ons op

 • Facebook Social Icon

© 2015 by G041T bvba  -- last updated 20/10/2019