Maatregelen Covid-19

Beste ouders,

We merken veel ongerustheid betreffende het coronavirus.

We volgen de richtlijnen van kind en gezin hiervoor. Momenteel zijn deze als volgt:

Voor kinderen die terugkeren uit gebieden waar het COVID-19 coronavirus circuleert in de algemene bevolking, de zogenaamde hoogrisicogebieden*, gelden de volgende adviezen:

• Zolang kinderen geen symptomen hebben, mogen zij gewoon naar de opvang, naar het consultatiebureau of naar de school en deelnemen aan alle activiteiten. Tot 14 dagen na de terugkeer uit hoogrisicogebieden* moeten de ouders, zorgverleners en opvang waakzaam zijn voor symptomen van een luchtweginfectie, griepachtige symptomen of verkoudheid. Zodra symptomen optreden in deze periode van 14 dagen mag het niet meer naar opvang, consultatiebureau of school en dient de huisarts gecontacteerd te worden.

• Indien een kind nauw contact had met een besmet persoon, of indien het kind dat terugkeert uit een hoogrisicogebied en zelf symptomen vertoont zoals hoesten, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden mag het niet meer naar de opvang, consultatiebureau of school. Het kind moet thuis blijven en de huisarts dient gecontacteerd worden. Die zal in overleg met de ouders en Zorg en Gezondheid een aangepast beleid voorstellen en zo nodig een test voor coronavirus afnemen. Dit is een beslissing van de behandelend arts en het agentschap Zorg en Gezondheid en kan individueel niet geëist worden door de opvang of consultatiebureau.

*De lijst van hoogrisicogebieden kan (dagelijks) wijzigen en bevat momenteel: China, Iran, Zuid-Korea, enkele gemeenten in Noord-Italië.

De situatie wordt continue door verschillende overheden opgevolgd. Kennis en inzicht over het COVID-19 coronavirus verandert voortdurend. Volg daarom voor verdere details volgende website: www.info-coronavirus.be.

Wij zijn extra waakzaam voor zieke kinderen en nemen de nodige hygiënemaatregelen.

Wij raden aan om de kinderen niet te laten brengen of halen door mensen die behoren tot de risicogroep voor Corona. (Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus.)

Indien de richtlijnen van kind en gezin veranderen, brengen wij jullie op de hoogte.

Er staat een pompje handengel in de inkom. Gelieve bij het binnenkomen de handen te ontsmetten.

Alvast bedankt!

Het Boelieboe-team

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Volg ons op

  • Facebook Social Icon

© 2015 by G041T bvba  -- last updated 20/10/2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now