Update Covid-19

Beste ouders

De federale regering neemt verregaande maatregelen om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. De crèches blijven open.

Als Kinderopvang volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve maatregelen toe:

  • Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de kinderopvang.

  • We volgen strikt de bestaande hygiënische maatregelen in de Kinderopvang. We wassen vooral ook de handen regelmatig en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen.

Voorlopig blijven de ziektedagen van de respijtdagen gaan. Kind en Gezin beraadt zich over een mogelijke regeling wanneer je kind afwezig zou zijn omwille van het coronavirus.

Indien we nieuwe richtlijnen krijgen van kind en gezin wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groeten

Het Boelieboe-team

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Volg ons op

  • Facebook Social Icon

© 2015 by G041T bvba  -- last updated 20/10/2019